Услуги

Спектарот на услуги кои ЦИВКОН АГИ ги нуди е широк.

Дел од услугите во ВИСОКОГРАДБАТА се:

  • Изведба на градежни работи фаза карабина
  • Целосна изведба на секаков тип на објекти од станбени до деловни
  • Санација на градби
  • Електро-технички инсталации
  • Греење, ладење и вентилација
  • Партерно уредување
  • Ентериерно уредување
  • Фасади
  • Фасадна столарија и браварија
  • Сите завршни работи во градежништвото (подови, керамичарски работи, врати ....)

Ние сме пионери во сферата на ГРАДЕЖНАТА ДИЈАГНОСТИКА во Македонија. Она што во оваа сфера можеме за Вас да го направиме е:

Брендот ЦИВКОН АГИ стана препознатлив на македонскиот пазар со воведување на стандардот ПАСИВНА КУЌА на овие простори. Курсот за пошироко прифаќање на овој стандард од страна на локалниот пазар продолжуваме да го следиме.