Дихтунг ленти - Proclima

ДИХТУНГ ЛЕНТА ЗА ВНАТРЕ

-         Ширина:                    8,5 cm

-         Должина:                30 м/ ролна

-         Технички карактеристики: дихтунг лента која што ја гарантира воздухонепропустливоста и паронепропустливоста на внатрешната врска на прозорците и вратите со градежните делови без оглед дали се од дрво или минерални подлоги како што е на пример бетон. Врската одговара на барањата на DIN 4108-7, SIA 180 и OENORM B 8110-20 стандардите.

-         Предности:

  • екстра тенка за лесно виткање во ќошиња
  • Мемпрана со PP-Copolymer функционалност
  • Добра комбинациска можност со дихтунг лентите за надворешна употреба
  • Преку текстилниот дел на лентата може да се малтерисува
  • Со лепливи својства во три зони од лентата е овозможена флексибилна употреба во градби од бетон, цигла и дрво.

 

ДИХТУНГ ЛЕНТА ЗА НАДВОР

-         Ширина:                   8,5 cm

-         Должина:               30 m/ rolna

-         Tехнички карактеристики: дихтунг лента за надворешната страна на монтирање која што ја гарантира непропустливоста на ветер на врската помеѓу прозорците и вратите со градежните делови бед оглед дали се направени од дрво или некоја минерлна подлога како што е на пример бетон.

-         Предности:

  • Паропропусно дихтување на врските на прозорци и врати на надворешната страна
  • Активно пренесување на влага низ монолитска ТЕЕЕ мембрана
  • Бобра комбинациска можност со дихтунг лентите за внатрешна употреба
  • Преку текстилниот дел на лентата може да се малтерисува
  • Со лепливи својства во три зони од лентата е овозможена флексибилна употреба во градби од бетон, цигла или дрво